Inapoi la website CNAS/CASMB

Platforma de transmitere online a cererilor catre CASMB

pentru persoane fizice / asigurati si angajatori

SERVICII DISPONIBILE
REGISTRATURA GENERALA 1. Depunerea unei petitii online
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

PERSOANE FIZICE
CALITATEA DE ASIGURAT 3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
CARDUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 4. Verifica online existenta cardului la CASMB si cerere de eliberare
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
CARDUL EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE 7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
DISPOZITIVE MEDICALE 9. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
INGRIJIRI LA DOMICILIU 10. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE FIZICE 11. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
12. Cerere de decontare pentru concediu medical
13. Cerere de adeverinta

PERSOANE JURIDICE ANGAJATORI
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE JURIDICE 14. Cerere de decontare pentru concedii medicale
Registratura generala

1. Depunerea unei petitii online
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu petitia)

Aici se depun petitii generale care nu au corespondent in categoriile de mai jos
Furnizorii de servicii medicale sunt rugati sa transmita documente prin platforma dedicata: acceseaza
acceseaza
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu solicitarea)
acceseaza


Calitatea de asigurat

3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)

mai multe informatii despre documentele care atesta calitatea de asigurat (elev/student, salariat, coasigurat etc.): acceseaza
acceseaza


Cardul NATIONAL de asigurari sociale de sanatate

4. - Verifica online existenta cardului national de asigurari sociale de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
- Cerere de eliberare a cardului

acceseaza
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
Documente solicitate:
- cerere de eliberare a cardului national duplicat - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa dovada platii contravalorii cardului - OBLIGATORIU
acceseaza
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
Documente solicitate:
- cerere - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
acceseaza


Cardul EUROPEAN de asigurari de sanatate

7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)
acceseaza
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat / dovada platii contributiei (dupa caz)
- dovada internarii sau a serviciilor medicale primite (dupa caz)
acceseaza


Dispozitive medicale

9. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- prescriptia medicala / recomandarea - OBLIGATORIU
- Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
- Documente medicale pentru oxigenoterapie si ventilatie non-invaziva (daca este cazul, conform pct. 9, Anexa 38 la Normele de aplicare a Contractului Cadru)
acceseaza


Ingrijiri la domiciliu

10. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- recomandare pentru ingrijiri - OBLIGATORIU
- bilet de externare (daca recomandarea a fost emisa la externare)
acceseaza


Concedii medicale - PERSOANE FIZICE

11. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- Contract de asigurare CM - OBLIGATORIU (va rugam sa completati, semnati si scanati ACEST formular (click))

dupa caz:
- Declaratie Unica (PFA/Pers fara venit)
- Adeverinta medic femeie insarcinata
- Adeverinta de venituri CIC
- Adeverinta de la fosti angajatori
- Cerere de adeziune CASMB
acceseaza
12. Cerere de decontare pentru concediu medical
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- cerere tip Anexa 9 - OBLIGATORIU
- Certificatul de concediu medical - OBLIGATORIU
- Dovada platii contributiei - OBLIGATORIU
- Cont bancar in format IBAN

Va rugam sa ne trimiteti documentele in original (Anexa 9 si Concediul Medical) in termen de 60 de zile.
acceseaza
13. Cerere de adeverinta pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU


Se pot solicita urmatoarele tipuri de adeverinte:
- Adeverinta ca sunt persoana asigurata la concedii si indemnizatii pe baza de contract de asigurare
- Adeverinta cu numarul de zile de concediu medical in ultimele 12/24 de luni necesara pentru eliberarea concediului medical
- Adeverinta cu veniturile decontate de catre CASMB si numarul de zile lucratoare necesara pentru indemnizatia de crestere a copilului
- Adeverinta pentru casa de pensii
acceseaza


Concedii medicale - PERSOANE JURIDICE (ANGAJATORI)

14. Cerere de decontare pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- Cerere de recuperare (conform Ordinului 1395/06.08.2020 cu data intrare in vigoare 06.08.2020) - OBLIGATORIU - va rugam sa completati, imprimati, semnati si transmiteti scanat click: acest model
- Centralizator cu CM-uri - OBLIGATORIU - va rugam sa completati, imprimati, semnati si transmiteti scanat EXACT acest model de centralizator: click: model in format XLS

Documentele in format fizic se transmit prin serviciul postal/curierat cu OPIS si confirmare de primire in conformitate cu OUG 158/2005, impreuna cu emailul de confirmare al inregistrarii.
acceseaza


powered by Atlas Software
_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
18.234.255.5