Inapoi la website CNAS/CASMB

Platforma ATLAS de transmitere online a cererilor catre CASMB

pentru persoane fizice / asigurati si angajatori

SERVICII DISPONIBILE
REGISTRATURA GENERALA 1. Depunerea unei petitii online
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

PERSOANE FIZICE
CALITATEA DE ASIGURAT 3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
CARDUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 4. Verifica online existenta cardului la CASMB si cerere de eliberare
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
CARDUL EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE 7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
9. dezactivat
DISPOZITIVE MEDICALE 10. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
INGRIJIRI LA DOMICILIU 11. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
INVESTIGATII DE INALTA PERFORMANTA 12. Cerere de aprobare pentru PET-CT - dezactivat
Avand în vedere Ordinul preşedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/26.05.2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afectiuni oncologice va informam ca incepand cu data de 01 iunie 2023, nu se mai transmit dosare la CASMB
INTERFERON FREE 13. Dosar de evaluare a rezultatului medical - aferent codului de formular J05AP-A
14. Instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical
15. Dosar de intrerupere a tratamentului
DIABET 16. Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina - dezactivat
17. Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua - dezactivat
18. Solicitare de aprobare pentru sistem de monitorizare continua a glicemiei - dezactivat
Avand în vedere Ordinul CNAS nr. 180/30.03.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, vă informam ca incepand cu data de 01 APRILIE 2022 nu se mai depun dosare la CASMB
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE FIZICE 19. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
20. Cerere de decontare pentru concediu medical
21. Cerere de adeverinta

PERSOANE JURIDICE ANGAJATORI
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE JURIDICE 22. Cerere de decontare pentru concedii medicale
23. Verificarea stadiului privind cererile depuse
Registratura generala

1. Depunerea unei petitii online
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu petitia)

Aici se depun petitii generale care nu au corespondent in categoriile de mai jos
Furnizorii de servicii medicale sunt rugati sa transmita documente prin platforma dedicata: acceseaza
acceseaza
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu solicitarea)
acceseaza


Calitatea de asigurat

3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)

mai multe informatii despre documentele care atesta calitatea de asigurat (elev/student, salariat, coasigurat etc.): acceseaza
acceseaza


Cardul NATIONAL de asigurari sociale de sanatate

4. - Verifica online existenta cardului national de asigurari sociale de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
- Cerere de eliberare a cardului

acceseaza
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
Documente solicitate:
- cerere de eliberare a cardului national duplicat - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa dovada platii contravalorii cardului - OBLIGATORIU
ATENTIE: aici se pot depune cereri DOAR de catre asiguratii CAS Bucuresti.
Asiguratii altor case de sanatate trebuie sa se adreseze direct CAS de care apartin.
acceseaza
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
Documente solicitate:
- cerere - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
acceseaza


Cardul EUROPEAN de asigurari de sanatate

7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate


Incepand cu luna martie 2024, cererea de card european se face pe un website dedicat: link aici


acceseaza
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european


Incepand cu luna martie 2024, cererea de card european se face pe un website dedicat: link aici


acceseaza
9. dezactivat  


Dispozitive medicale

10. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- prescriptia medicala / recomandarea (Anexa 39B conform Ordin MS/CNAS nr. 1857/441/2023) - OBLIGATORIU
- Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
- Documente medicale pentru oxigenoterapie si ventilatie non-invaziva (daca este cazul, conform pct. 9, Anexa 38 la Normele de aplicare a Contractului Cadru)
acceseaza


Ingrijiri la domiciliu

11. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- recomandare pentru ingrijiri - OBLIGATORIU
- bilet de externare (daca recomandarea a fost emisa la externare)
acceseaza


Investigatii de inalta performanta

12. Cerere de aprobare pentru PET-CT
Avand în vedere Ordinul preşedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/26.05.2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afectiuni oncologice va informam ca incepand cu data de 01 iunie 2023, nu se mai transmit dosare la CASMB
acceseaza anunț


Interferon Free

13. Dosar de evaluare a rezultatului medical - aferent codului de formular J05AP-A
Documente solicitate:
- Fisa de evaluare a rezultatului medical - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
- Viremia la initierea tratamentului - OBLIGATORIU
- Viremia la 12 saptamani de la terminarea tratamentului - OBLIGATORIU
- Referat de justificare pentru ne-efectuarea viremiei - daca este cazul
acceseaza
14. Instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical
Documente solicitate:
- Formular de instiintare - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
acceseaza
15. Dosar de intrerupere a tratamentului
Documente solicitate:
- Formular de instiintare - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
- Documente privind reactiile advese - daca este cazul
- Alte documente care justifica intreruperea tratamentului - daca este cazul
acceseaza


Diabet

16. Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina
Avand în vedere Ordinul CNAS nr. 180/30.03.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, vă informam ca incepand cu data de 01 APRILIE 2022 nu se mai depun dosare la CASMB
acceseaza anunt
17. Solicitare de aprobare pentru pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua
Avand în vedere Ordinul CNAS nr. 180/30.03.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, vă informam ca incepand cu data de 01 APRILIE 2022 nu se mai depun dosare la CASMB
acceseaza anunt
18. Solicitare de aprobare pentru sisteme de monitorizare continua a glicemiei
Avand în vedere Ordinul CNAS nr. 180/30.03.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, vă informam ca incepand cu data de 01 APRILIE 2022 nu se mai depun dosare la CASMB
acceseaza anunt


Concedii medicale - PERSOANE FIZICE

19. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Documente solicitate:
- Act de identitate - OBLIGATORIU (scan/poza)
- Contract de asigurare 1% - OBLIGATORIU (va rugam sa completati, semnati si scanati ACEST formular (click))
- Declaratie fiscala (D212 - Declaratie Unica PF) - OBLIGATORIU
acceseaza
20. Cerere de decontare pentru concediu medical
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- cerere tip Anexa 9 - OBLIGATORIU
- Certificatul de concediu medical - OBLIGATORIU
- Dovada platii contributiei - OBLIGATORIU
- Cont bancar in format IBAN

Va rugam sa ne trimiteti documentele in original (Anexa 9 si Concediul Medical) in termen de 30 de zile de la transmiterea pe platforma online.
acceseaza
21. Cerere de adeverinta pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU


Se pot solicita urmatoarele tipuri de adeverinte:
- Adeverinta ca sunt persoana asigurata la concedii si indemnizatii pe baza de contract de asigurare
- Adeverinta cu numarul de zile de concediu medical in ultimele 12/24 de luni necesara pentru eliberarea concediului medical
- Adeverinta cu veniturile decontate de catre CASMB si numarul de zile lucratoare necesara pentru indemnizatia de crestere a copilului
- Adeverinta pentru casa de pensii
acceseaza


Concedii medicale - PERSOANE JURIDICE (ANGAJATORI)
Instructiuni referitoare la modul de transmitere al cererilor de recuperare concedii medicale din FNUASS

22. Cerere de decontare pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- Cerere de recuperare (conform Ordinului 1.165/15.04.2022) - OBLIGATORIU
va rugam sa completati si sa transmiteti (semnat electronic in format PDF sau semnat olograf si scanat) click: acest model
- Centralizator cu CM-uri - OBLIGATORIU
va rugam sa completati si transmiteti (semnat electronic in format PDF sau semnat olograf si scanat) EXACT acest model de centralizator: click: model in format XLS
- Formulare CM scanate - OBLIGATORIU
rezolutie de scanare maxima: 150 dpi; rezolutie recomandata: 75 dpi


Platforma apartine CAS Bucuresti si, in consecinta, solicitarile se pot depune doar de catre angajatorii ce au sediul social in Municipiul Bucuresti.


Documentele incarcate prin mijloace la distanta prin intermediul platformei online NU se transmit si in format fizic. In cazul in care se constata neconcordante intre documentele incarcate pe platforma si cele raportate in Declaratia 112, transmisa la ANAF de catre societate, CASMB poate solicita documentatia in format fizic, in conformitate cu art. 6 alin (4) din OUG 158/2005.

Documentatia transmisa de catre angajatori in format fizic, prin depunerea la registratura CASMB sau transmitere prin servcii de posta/curierat, NU se incarca pe platforma online.
acceseaza
23.
Verificarea stadiului privind cererile depuse

acceseaza

powered by Atlas Software
_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2024
3.92.91.54