CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

38 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Prescriptia Electronica
Modalitati de completare a prescriptiei electronice
Prezentare
Ghid pentru asigurati/pacienti
Ghid pentru medici prescriptori
Ghid pentru farmacisti
Intrebari frecvente


PRECIZARI PRIVIND MODALITATEA DE COMPLETARE A RETETELOR ELECTRONICE

     Modelele de retete electronice in functie de modul de utilizare le puteti gasi pe site-ul CNAS: http://siui.casan.ro/cnas/prescriptia_electronica     Situatii prescriere:
 • Cabinet medic prescriptor : online si offline
 • Domiciliu pacient: offline - retete pretiparite ce se completeaza manual
     La deschiderea aplicatiei prescriere medicamente - automat se incarca:
 • datele de identificare ale unitatii medicale
 • nume unitate / CUI / nr.contract sau nr.conventie cu CAS
 • categoria unitatii - MF / Ambulatoriu / Spital / Altele / MF-MM
 • data prescrierii
 • date medic prescriptor (nume/prenume/specialitate/cod parafa)
 • date referitoare la semnatura electronica
     In vederea identificarii pacientului prescriptorul:
 • inscrie nume/prenume / cetatenia
 • inscrie CNP(programul va printa numai CIDul-codul de asigurat) / nr. Pasaport / nr. Card EU (CE)
 • inscrie starea asiguratului
 • inscrie numar registru consultatii / FO
 • inscrie (daca este cazul) - Nr.decizie Comisie PNS/Nr. Decizie Agentie Nationala Posttranspalnt /Nr. Decizie Boli Cronice
 • inscrie numar zile prescriere
 • inscrie diagnosticele: mai intii cel principal si ulterior cele secundare (programul va printa numai Codul de diagnostic, codificarea 1-999)
 • inscrie medicamentele -cu codul de diagnostic corespunzator medicamentului / denumirea comuna internationala sau denumirea coreciala (cind este cazul), forma, concentratia / D.S. / cantitatea (UT) / %pret referinta / lista pe care se afla medicamentul (vezi anexa 1)
 • inscrie tip diagnostic (acut, subacut, cronic) - (vezi anexa 2)
 • incheie procedura de prescriere.
 • valideaza reteta in sistem (atunci cind este ''on-line'') sau in calculatorul propriu (cind este ''off-line'')
 • in starea de ''on-line'' reteta este urcata in sistem iar la starea de ''off-line'' reteta poate fi urcata mai tirziu in sistem (la o eventuala conectare-sincronizare cu sistemul) sau poate fi raportata odata cu raportarea lunara a serviciilor la CAS.
 • printeaza reteta : se printeaza automat codul de bare care contine toate datele inscrise in reteta.
 • semneaza / parafeaza / stampileaza reteta
     Pacientul primeste de la medicul prescriptor formularul de reteta electronica.
     Medicul prescriptor are posibilitatea, daca doreste, sa tipareasca un duplicat al formularului.

     In cazul retetei prescrise ''la domiciliu'' sau reteta pretiparita
     Reteta pretiparita este generata de aplicatie si contine:
 • serie si numar
 • datele unitatii medicale, datele presriptorului

 •       Reteta se tipareste in 3 exemplare.

     Prescriptorul va inscrie manual: toate informatiile solicitate in formularul de prescriere ( citet, pe toate exemplarele)precum si diagnosticul, data prescrierii medicatia .
     Pacientul va primi primele 2 exemplare cu care isi va putea ridica medicamentele doar dintr-o singura farmacie. Al treilea exemplar al formularului ramine la prescriptor in vederea introducerii in sistem.


 

ANEXA 1

 

NUMARUL MEDICAMENTELOR CARE POT FI PRESCRISE

 • pentru sublistele A  si B - o singura prescriptie cu maximum 7 medicamente . Valoarea totala a medicamentelor din sublista B, calculata la pret de referinta, este pana la 330 lei pe luna

   * in situatia in care intr-o luna se prescrie din sublista B un medicament  (notat in dreptul DCI-ului cu #) a carui valoare poate depa si 330 lei, nu se mai prescriu in luna respectiva  si alte medicamente din sublista B ( ex. ENOXAPARINUM - Clexane - )
    *pentru pensionarii cu pensie sub 700 (care nu mai realizeaza alte venituri),
medicamentele din sublista  B se compenseaza 90% si se va intocmi o prescriptie
distincta cu 3 medicamente din  sublista B cu procent de compensare 90 %

 • pentru sublista C sectiunea C1 - pe fiecare cod de boala (G1 - G31), o singura

 prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente (pentru fiecare cod de boala)

 • pentru sublista C sectiune C3 ( copii, gravide  si lehuze) - o singura prescriptie  lunar,

      cu maximim 4 medicamente pentru afectiuni cronice ( EXCEPTIE : copiii cu varsta
      cuprinsa 0 -12 luni beneficiaza de medicamente gratuite fara plafonare valorica  si
      cantitativa)
          * pe acela si formular de prescriptie pot fi cuprinse denumiri comune internationale,                            
      din  toate sublistele A, B,  si C,  mai putin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor                                                                       
     de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ( nu CASMB) pentru care se  
      vor  intocmi prescriptii distincte

 • pentru sublista C sectiunea C2 - daca pacientul este beneficiarul unuia dintre

            programele/subprogramele nationale de sanatate se va intocmi cate
                                              o prescriptie distincta
      pentru fiecare dintre situatiile urmatoare ( cu respectarea schemei terapeutice) :
    Oncologie PNS 3
    Diabet zaharat  PNS 5

 • tratamentul cu antidiabetice orale (ADO)
 • tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare
 • tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare

    Posttransplant PNS 9.7
    Boli rare PNS 6 :

 • Mucoviscidoza PNS 6.4
 • Epidermoliza buloasa PNS 6.2
 • Scleroza laterala amiotrofica PNS 6.5
 • Sindromul Prader-Willi PNS 6.7

 

ANEXA 2

 

PERIOADELE PENTRU CARE POT FI PRESCRISE MEDICAMENTELE (perioada pentru care medicul a prescris tratamentul)

 • Afectiuni acute - intre 3 - 5 zile(Ex. Rinofaringita ac.)
 • Afectiunile subacute - intre 8 - 10 zile
 • Afectiunile cronice:
   • pentru 30/31 de zile

                * pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate (altele decat PNS)
      si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente
      pentru o perioada de pana la 90 de zile, perioada fiind stabilita de comun
      acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale,
     medical specialist poate prescrie medicamente pentru o perioada de 30/31 de
      zile

   • pentru 90 de zile pentru bolnavii cuprinsi in PNS

                    ( D. Z. ; ONCOLOGIE ; POSTTRANSPLANT )

VALABILITATEA PRESCRIPTIEI MEDICALE ( ca document financiar - contabil )

 • Afectiuni acute si subacute - 48 ore de la data prescrierii
 • Afectiuni cronice - 30 zile de la data prescrierii (atat pentru perioada de 30/31 de zile de tratament cat si pentru cea de 90/92 de zile de tratament )

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
34.238.190.122