CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

4 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Cum demonstrez calitatea de asigurat?


       Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora, in momentul in care ai nevoie de servicii medico-farmaceutice.
       Calitatea de asigurat poate fi demonstrata dupa cum urmeaza:

Daca sunt salariat

       Adeverinta eliberata de angajator pe propria raspundere din care sa reiasa ca ti se retine si vireaza contributia la FNUASS (model).

Daca sunt persoana fizica autorizata (PFA)

       Adeverinta de asigurat.

Daca nu am venituri (ma incadrez in categoria Persoanelor Fizice fara Venit)

       Adeverinta de asigurat.

Daca sunt pensionar

      Adeverinta de asigurat.

Daca sunt somer

       Adeverinta de asigurat.

Daca beneficiez de ajutor social

       Adeverinta de asigurat.

Daca intru in categoria persoanelor cu dizabilitati

       Adeverinta de asigurat.

Daca platesc optional asigurarea de sanatate (cetatean roman cu domiciliul in strainatate)

       Adeverinta de asigurat.

Daca ma incadrez intr-o lege speciala (Decretul Lege 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)

       Adeverinta de asigurat.
_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2022
34.239.147.7