CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

14 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Ultima actualizare: 08.01.2014 12:12

Raport privind accesul la informatii de interes public pentru anul 2013

NR. crt.

DENUMIRE

NUMAR

1

Numar total de cereri de informatii de interes public

85

2

Numar total de solicitari departajat pe domenii de interes din care:

 • Informatii furnizori in contract cu CASMB (sume alocate)
 • Informatii privind plata asigurarii de sanatate
 • Informatii privind calitatea de asigurat
 • Informatii privind activitatea CASMB
 • Informatii privind concediile medicale
 • Informatii privind listele de asteptare (dispozitive medicale, comisii terapeutice)

 

17
11
32
4
15
4

3

Numarul de solicitari rezolvate favorabil

83

4

Numarul de solicitari respinse defalcate in functie de motivul respingerii:

 • Informatii exceptate
 • Informatii inexistente
 • Fac obiectul de activitate al altor institutii
 • Fundamentare insuficienta a solicitarii

 

1
1

5

Numarul de solicitari adresate in scris:

 • Pe suport de hartie
 • Pe suport electronic

21
64

6

Numarul de solicitari adresate de persoane fizice

 

7

Numarul de solicitari adresate de persoane juridice

 

8

Numarul de reclamatii administrative:

 • Rezolvate favorabil
 • Respinse
 • In curs de solutionare

0

9

Numarul de plangeri in instanta

 • Rezolvate favorabil
 • Respinse
 • In curs de solutionare

0

10

Costurile totale ale compartimentului de informatii si relatii publice

0

11

Sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public

0

12

Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare

52542


_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
34.238.190.122