CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

21 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 


Informatii publice
Telefoane interne CASMB
Comunicate de presa
Posturi scoase la concurs
Achizitii publice
Legislatie
Raport privind accesul la informatiile de interes public

Program de lucru cu publicul:
Luni 08:30 - 14:30
Marti 08:30 - 14:30
Miercuri 08:30 - 14:30
Joi 12:00 - 18:00
Vineri nu se lucreaza cu publicul

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL CASIERIA FLOREASCA

Incasari tipizate

Luni, Marti, Miercuri
08:30 - 14:30

Joi
09:00 - 13:00
16:00 - 18:00

Plati concedii medicale

Luni - Joi
13:00 - 15:30

Vineri nu se lucreaza cu publicul

Compartimente care au relatii cu publicul:
Sediul Floreasca
Sediul Titeica
Sediul Dinicu Golescu

Raportare zilnica consum furnizori
Procedura de obtinere a conturilor de acces
Raportare consum

Informatii SIUI
Procedura de inregistrare a certificatelor digitale calificate si Procedura de deblocare/regenerare a cheii de activare (serie de licenta , parola SIUI)
Aplicatii SIUI
Portal CNAS-SIUI
Dosarul Electronic de Sanatate
Verificarea calitatii de asigurat (pe site-ul CNAS)

Nomenclatoare SIUI
Accesati SITE NOU CASMB

Download:
Liste de medicamente C+G

Prescriptia Electronica
Modalitati de completare a prescriptiei electronice
Prezentare
Ghid pentru asigurati/pacienti
Ghid pentru medici prescriptori
Ghid pentru farmacisti
Intrebari frecventeViziteaza:
CNAS
Adrese utile

 
Incepand din 15 Septembrie 2014, materialel informative aflate pe acest SITE nu vor mai fi actualizeaza - Pentru materiale informative actualizate accesati SITE NOU CASMB - http://www.cnas.ro/casmb/
SITE NOU CASMB
DOCUMENTE DECLARATE NULE DE CATRE CASMB
SITUATIE CONSUM FARMACII - IULIE 2014
PRECIZARI PRIVIND MODALITATEA DE COMPLETARE A RETETELOR ELECTRONICE
ANUNTURI COLECTIVE PRIVIND COMUNICAREA PRIN MICA PUBLICITATE


 

2014.09.15
Incepand de astazi, 15 Septembrie 2014, noul site al CASMB, aflat pe serverul CNAS, poate fi accesat la adresa www.cnas.ro/casmb. Mentionam ca vechiul site este inchis incepand cu aceeasta data.

 

2014.09.08
In atentia furnizorilor de servicii medicale

      Emiterea facturilor in format electronic de catre furnizorii de servicii medicale, trebuie sa se faca dupa urmatorul calendar:
 • Incepand cu luna SEPTEMBRIE 2014 (raportarea aferenta lunii AUGUST 2014) - Medicina de familie
 • Incepand cu luna OCTOMBRIE 2014 (raportarea aferenta lunii SPTEMBRIE 2014) - Ambulatoriu clinic, Medicina dentara, Servicii paraclinice, Asistenta medicala de recuperare.
Procedura de lucru pentru emiterea facturilor elecronice poate fi vizualizata aici:(clik pentru vizualizare)
 

2014.09.08
In atentia asiguratilor, medicilor prescriptori si a farmaciilor in contract cu CASMB

      Urmare a adresei CNAS nr. P 4765/02.09.2014, (clik pentru vizualizare) incepand cu data de 04.09.2014, intra in vigoare procedura de prescriere a medicamentelor care necesita aprobarea CJAS/CNAS:.
 

2014.09.04
In atentia furnizorilor de servicii medicale spitalicesti si medicilor din ambulatoriul de specialitate

      Precizarile CNAS privind internarea de zi pentru afectiuni oncologice si fisele de spitalizare de zi pot fi consultate aici: clik .
 

2014.09.03
In atentia furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu

      Avand in vedere prevederile art.12 din Anexa nr. 31 la Ordinul Ministrului sanatatii si al Presedintelui CNAS nr.619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, va aducem la cunostinta ca in luna octombrie 2014 va fi organizata, de catre Directia Medic Sef din cadrul CASMB, sedinta de lucru, la care sunt invitati sa participe reprezentantul legal al furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu sau persoana imputernicita in relatia cu CASMB.
      Mentionam ca va vom comunica ulterior data, ora si locatia unde se va desfasura intalnirea de lucru.
 

2014.09.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate si asistenta medicala spitaliceasca

      Va reamintim ca incepand cu data de 1 septembrie 2014 se vor utiliza exclusiv noile bilete de trimitere, conform Ordinelor Comune MS/CNAS nr. 622/363/2014 si 626/364/2014 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, respectiv servicii medicale clinice/bilet de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial nr. 402/30.05.2014
      Asiguratii primesc doar un exemplar al biletului de trimitere , si anume, exemplarul alb.
 

2014.09.01
In atentia furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna septembrie 2014

      Lista furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna septembrie o puteti vizualiza/descarca aici: click.
 

2014.09.01
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care solicita acordul pentru cererile de cesiune de creanta

      Va comunicam ca cererile de cesiune de creanta depuse in vederea aprobarii de catre CASMB care nu au fost insotite de toate documentele necesare prevazute in Procedura Operationala a Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu au fost aprobate. In acest sens va reamintim documentele necesare depunerii cererilor de cesiune de creanta:
 1. Cererea de cesiune de creanta formulata de catre furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;
 2. Numarul de contract incheiat intre casa de asigurari de sanatate si furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;
 3. Contractul de cesiune de creanta incheiat de furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale cu operatorul economic - cesionar;
 4. Tabel completat conform machetei, care se poate descarca de aici: click, atat pe suport de hartie (stampilat/semnat) cat si in format electronic; (nu modificati formatarea tabelului)
 5. Fisierul in format electronic va fi trimis pe email la adresa. La subiect se va trece numarul contractului de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, denumirea cedentului, numarul si data cu care a fost inregistrata la CASMB cererea de cesiune de creanta;
 6. Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca cedentul nu are datorii la Bugetul de Stat, Bugetele fondurilor speciale, etc (valabil la data depunerii cererii de cesiune de creanta).
Cererea neinsotita de tabelul transmis si in format electronic NU SE IA IN CONSIDERARE !

De asemenea, lista cererilor de cesiune de creanta analizate si aprobate/respinse poate fi consultata aici: click.
Va rugam sa urmariti site-ul CASMB pentru actualizarea listei cererilor de cesiune de creanta (aprobate/respinse).

Cedentii care n-au facut facturi storno aferente notificarilor emise de CASMB vor avea cererile de cesiune de creanta RESPINSE.

MENTIONAM CA PLATA CONSUMURILOR CE FAC OBIECTUL FACTURILOR SE VA FACE IN LIMITA DESCHIDERILOR DE CREDITE PRIMITE DE CASMB.

IMPORTANT ! LA CERERILE DE CESIUNE DE CREANTA DEPUSE ANTERIOR SI RESPINSE PE MOTIV CA NU AU RESPECTAT PROCEDURA CASMB (DE EX: LIPSA CAF, LIPSA TABEL TRIMIS PE MAIL, LIPSA TABEL TIPARIT, LIPSA CONTRACT CESIUNE) NU SE ADMIT COMPLETARI ULTERIOARE !!!
 

2014.08.28
In atentia pacientilor care au depus dosare la CASMB in vederea obtinerii aprobarii de tratament gratuit pentru hepatita cu virus B/C

      Conform criteriilor de prioritizare si a listei de asteptare prevazute in Ordinul Presedintelui CNAS nr 665/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr . 400 / 12 iunie 2009, Comisia CNAS a emis decizii pentru urmatoarele dosarele depuse la CASMB: vizualizare
      Pentru inmanarea deciziei, invitam pacientii care au numerele de dosar trecute in tabel, sa se prezinte la sediul CASMB din str. Gheorghe Titeica nr. 142, et. 1, Comisii Terapeutice, in cadrul programului de lucru cu publicul.

2014.08.28
In atentia furnizorilor de servicii medicale spitalicesti

      Precizarile CNAS privind regulile de validare a raportarilor aplicabile de la 1 septembrie pot fi consultate: click.

2014.08.25
In atentia furnizorilor de servicii spitalicesti

Precizari privind acordarea si raportarea serviciilor acordate prin spitalizarea de zi

Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

 1. Urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana in 12 ore in conditiile stabilite in norme
 2. Diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Afectiunile, procedurile si serviciile care fac obiectul spitalizarii de zi sunt nominalizate la capitolul II, lit. B, anexa 22 la Ordin MS/CNAS nr. 619/360/2014 (Normele de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015).

 • Numai serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi prevazute la pozitia 39 si 39 din lista de la punctul B.3. 2 din anexa 22 la Ordin 619/360/2014 pot fi contractate pe structurile de urgenta:camera de garda, UPU.
 • Spitalele care au UPU finantat de catre Ministerul sanatatii NU pot contracta cu CASMB servicii in aceste structuri. Pentru respectarea acestei prevederi, trebuie configurat in SIUI atributul FINMS de la nivelul fiecarui spital.

Aceste spitale pot contracta serviciul prevazut la pozitia 38 din lista de la punctul B.3.2 din anexa 22 la Ordinul 619/360/2014, in conditiile in care au camera de garda in structura aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii.

 • Pentru validarea serviciilor medicale spitalicesti in regim de spitalizare, prevazute la pozitia 38 si 39 din lista de la punctul B.3.2 din anexa 22 la ordin 619/360/2014, criteriul de internare este de urgenta medico-chirurgicala, iar pentru celelalte servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi, prevazute la punctul B.1, B.2 si B.3 din anexa mentionata, criteriul de internare este diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.
 • Numai serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi, prevazute la pozitia 38 si 39 din lista de la punctul B.3.2 din anexa 22 la ordin 619/360/2014 pot fi acordate persoanelor neasigurate, fara bilet de internare, iar celelalte servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi, prevazute la punctele B.1, B.2 si B.3 din anexa mentionata pot fi acordate numai persoanelor asigurate pe baza biletului de trimitere (cu exceptia situatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare, ex: serviciile de radioterapie, chimioterapie, monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA, monitorizarea bolnavilor cu talasemie etc.)
 • In situatia in care tipul internarii este cu bilet de internare, la raportarea serviciilor , spitalul va completa obligatoriu seria si numarul acestuia;de altfel, aceste informatii fac parte si din setul minim de date la nivel de pacient atat pentru spitalizarea de zi, cat si pentru spitalizarea continua.

2014.08.21
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, medicilor prescriptori care initiaza si monitorizeaza tratamente specifice cu medicamente care necesita aprobarea CNAS/CJAS si a pacientilor beneficiari

      Conform Ordin MS/CNAS 619/360/2014, eliberarea medicamentelor se face de catre unitatile farmaceutice, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evident asiguratul, in conditiile in care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in contract/conventie medicul prescriptor.
      In conformitate cu prevederile Legii 95/2006, orice asigurat are dreptul sa isi aleaga casa de asigurari de sanatate in evidentele careia va figura ca si persoana asigurata si furnizorul de servicii medicale.
      In acest context, subliniem faptul ca un asigurat apartinand oricarei case teritoriale, respectiv, CASMB si CASAOPSNAJ, are posibilitatea de a-si alege un medic curant aflat in relatie contractuala cu orice alta casa de asigurari de sanatate si care va fi responsabil de initierea si monitorizarea tratamentului specific pentru medicamentele care necesita aprobarea CNAS/CJAS. Ca urmare, medicul specialist ales de pacient va intocmi dosarul de aprobare a terapiei specifice care va fi depus la casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala. Aprobarea va fi emisa la nivelul casei de asigurari de sanatate si va fi valabila pentru prescrierea retetei de catre medicul curant specialist care a intocmit dosarul si se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari care a emis decizia.
      In situatia in care un pacient se transfera de la o casa de asigurari la alta, casa de asigurari de sanatate de la care a plecat pacientul va anunta prin adresa scrisa atat CNAS, cat si casa de asigurari de sanatate primitoare, mentionand faptul ca are cunostinta despre intentia pacientului respectiv de a se transfera. Casa de asigurari de sanatate primitoare va anunta prin adresa scrisa atat CNAS, cat si casa de asigurari de sanatate de la care a plecat pacientul, mentionand faptul ca este de acord sa preia pacientul respectiv.

2014.08.19
In atentia asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu

      Precizarile CNAS privind conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri la domiciliu pot fi consultate aici: click.
 

2014.08.05
In atentia medicilor care elibereaza concedii medicale

      Va reamintim prevederile OUG 158 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare:
 • art. 13 (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. (3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza: a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii; b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii; c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
 • art. 23: (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
 • art. 47 (3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.
 

2014.08.04
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice

      Conform informarii transmise de CNAS, va aducem la cunostinta urmatoarele:
 • Incepand de astazi, se poate relua procesul de raportare
 • Pentru perioada in care nu s-au putut face raportari, furnizorii vor face raportare cumulata, astfel:
  • Pentru paraclinic perioada pentru care se va face raportarea si ajungerea la zi este 1.08 2014-4.08.2014, dupa caz. In situatia in care nu s-a putut raporta de loc, atunci se va raporta cumulat toata perioada 1-4.08.2014, sau daca s-a putut raporta in una din aceste zile, se va raporta doar diferenta de consum neraportata.
  • Pentru farmacii, se va face raportarea cumulata pentru ajungerea la zi, respectiv valorile de consum cumulate pentru toate zilele lipsa.
 

2014.07.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna august 2014

      Lista furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna august o puteti vizualiza/descarca aici: click.
 

2014.07.31
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice

      Din cauza faptului ca sistemul portal web site CNAS-CAS a fost afectat grav in cursul zilei de 30 iulie a.c., sistemul de raportare on-line este temporar indisponibil. Reluarea procesului de raportare on-line va fi anuntata imediat ce se vor remedia toate disfunctionalitatile.
 

2014.07.30
In atentia furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu

      Sedinta de lucru organizata de Directia Medic Sef din cadrul CASMB cu reprezentantii firmelor de ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu va avea loc in data de 05.08.2014, la ora 14.00, in Amfiteatrul Mare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta (Municipal) Bucuresti.
 

2014.07.25
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice

      Aducem la cunostinta furnizorilor de servicii medicale care au obligatia raportarii zilnice a consumului in conformitate cu Ordinul MS / CNAS nr.619/330/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru, furnizorii de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice pot incepe aceasta activitate, inclusiv prin raportarea cumulata pentru perioada in care sistemul nu a functionat.

      Pentru utilizarea serviciului de raportare on-line a consumurilor zilnice, furnizorii trebuie sa urmeze procedura de obtinere a conturilor de acces, disponibila pe site-ul CASMB pe coloana din stanga la rubrica Raportare zilnica consum furnizori si/sau la pagina https://www.casmb.ro/furnizori_inregistrare_procedura.php.

      Raportarea se va face la adresa http://www.cnas.ro/casmb/pharmacy/home
 

2014.07.18
In atentia furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu

      Avand in vedere prevederile art.12 din Anexa nr. 31 la Ordinul Ministrului sanatatii si al Presedintelui CNAS nr.619/360/2014 privind aprobarea Norrmelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, va aducem la cunostinta ca in perioada 01.08.2014-15.08.2014 va fi organizata, de catre Directia Medic Sef din cadrul CASMB, sedinta de lucru, la care sunt invitati sa participe reprezentantul legal al furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu sau persoana imputernicita in relatia cu CASMB.

      Mentionam ca va vom comunica ulterior data, ora si locatia unde se va desfasura intalnirea de lucru.
 

2014.07.04
In atentia medicilor prescriptori

      Incepand cu data de 1.07.2014 a intrat in vigoare Ordinul MSP/CNAS nr. 773/484/2014 privind modificarea si completarea Ordinului MSP/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

Prevederile Ordinului MSP/CNAS 773/484/2014 pot fi consultate aici: click.
 

2014.07.04
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de servicii farmaceutice

      Regulile de eliberare fractionata si partial fractionata a retetelor pot fi consultate aici: click.
 

2014.07.02
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice

      In conformitate cu Ordinul MS / CNAS nr.619/330/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru, furnizorii de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice au obligatia sa transmita Caselor de Asigurari de Sanatate situatia si valorile de contract consumate, in formatul electronic pus la dispozitie de catre CNAS.

      Pentru utilizarea serviciului de raportare on-line a consumurilor zilnice, furnizorii trebuie sa urmeze procedura de obtinere a conturilor de acces, disponibila pe site-ul CASMB pe coloana din stanga la rubrica Raportare zilnica consum furnizori si/sau la pagina https://www.casmb.ro/furnizori_inregistrare_procedura.php.

      Raportarea se va face la adresa http://www.cnas.ro/casmb/pharmacy/home
 

2014.07.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna iulie 2014

      Lista furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna iulie o puteti vizualiza/descarca aici: click.
 

2014.07.01
In atentia furnizorilor de servicii medicale

      Incepand cu data de 01.07.2014 pentru a utiliza serviciul de raportare online SIUI-SIPE-DES furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CASMB trebuie sa-si actualizeze datele de contract din aplicatia informatica de raportare.
 

2014.06.27
In atentia furnizorilor de servicii medicale

      Incepand cu data de 30 iunie, Serviciul Medical si Compartimentul Evaluare din cadrul Directiei Medic Sef a CASMB vor functiona in sediul situat in B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.
 

2014.06.25
In atentia contribuabililor care au primit decizii de impunere de la CASMB

      Deciziile de impunere care nu contin in tabel perioade, venituri, obligatii de plata, atesta faptul ca la data de 30.06.2012 titularul deciziei nu avea debite neachitate la Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Asadar, cei care au primit acest tip de documente, nu trebuie sa se prezinte la CASMB in vederea evantualelor lamuriri, contestatii etc.
 

2014.06.18
In atentia solicitantilor de ingrijiri la domiciliu

      Avand in vedere faptul ca prin Hotararea Consiliului de Administratie al CASMB s-a aprobat deschiderea listelor de asteptare si a criteriilor de prioritizare pentru cererile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si a faptului ca fondurile aprobate pentrul semestrul I 2014 prin fila de buget pentru creditele de angajament au fost epuizate va informam ca incepand cu data de 18.06.2014 cererile inregistrate la CASMB se vor afla in stadiul de asteptare.
      Criteriile de prioritizare a cererilor pot fi consultate aici: click
 

2014.06.11
In atentia medicilor care au promovat examenul de medic specialist in sesiunea 2014 si care solicita intrarea in relatie contractuala cu CASMB

      In conformitate cu prevederile HG 400/2014, art. ART. 22, “(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru medicii cu specialitati clinice confirmate prin ordin al ministrului sanatatii.”, medicii care au depus adeverinta de promovare a examenului pentru titlul de medic specialist in sesiunea 2014 au obligatia de a depune Ordinul MS de confirmare in grad pana la data de 29.06.2014. In cazul nedepunerii acestui document aceasta categorie de medici nu pot figura in contract cu CASMB
 

2014.06.06
In atentia medicilor prescriptori

      Pentru utilizatorii SIPE privind probleme de functionare ale aplicatiei SIPE acestea pot fi semnalate la:
 1. Numar telefon: 0372 129 853
 2. Adresa e-mail:
 

2014.06.06
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de servicii farmaceutice

      Incepand cu data de 06.06.2014 intra in vigoare Ordin MS/CNAS 656/359/2014 pentru modificarea Ordin MS/CNAS 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a acestui formular.

      Formularele de prescriptie medicala on-line si off-line prescrise anterior intrarii in vigoare a ordinului mai sus mentionat pot fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus mentionat si a prevederilor din anexa nr. 36 la ordin MS/CNAS 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de Servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.
 

2014.06.04
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate si asistenta medicala spitaliceasca

      Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 402/30.05.2014 au fost publicate Ordinele Comune MS/CNAS nr. 622/363/2014 si 626/364/2014 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, respectiv servicii medicale clinice/bilet de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
      Pana la tiparirea formularelor de bilete conform Ordinelor mai sus mentionate se va utiliza formularul de bilet de trimitere in formatul vechi, dar nu mai tarziu de 31 august 2014, inclusiv.
      PRECIZARE: Incepand cu data de 01.06.2014 asiguratul va primi doar un exemplar al biletului de trimitere (ex. alb).
Totodata va reamintim ca incepand cu data de 01.06.2014 serviciile recomandate vor fi in concordanta cu denumirea si codificarea cuprinsa in Ordinul MS/CNAS 619/360/2014- Anexele 7 (servicii clinice), 10 (servicii de recuperare), 17(analize de laborator si radiologie).

 

2014.06.04
In atentia furnizorilor de servicii medicale

      Va comunicam ca in perioada de contractare ( luna iunie 2014) nu se intocmesc acte aditionale de inlocuire personal, modificare program, etc.
      Acest anunt se considera raspuns la toate adresele depuse de furnizori in luna iunie 2014.
 

2014.06.03
Precizari privind depunerea dosarului pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu

      Incepand cu data de 03.06.2014, un imputernicit legal poate depune DOAR UN SINGUR DOSAR ODATA la CASMB pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.

      La depunere, in fata imputernicitului legal, dosarul se verifica impreuna cu un reprezentant al CASMB si daca dosarul nu cuprinde toate documentele necesare in vederea obtinerii deciziei de ingrijiri la domiciliu dosarul se respinge.

      Precizam totodata ca in situatia in care, in urma verificarii veridicitatii actelor depuse pentru obtinerea unei decizii de ingrijiri la domiciliu cu documentele solicitate de CASMB de la unitatile sanitare cu paturi/medici de familie/ambulatorii clinice, se constata neconcordante, vom proceda conform prevederilor legale in vigoare care ne obliga sa sesizam organele judiciare.
 

2014.06.02
In atentia tuturor medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu CASMB

      Noile formulare de RECOMANDARE PENTRU INGRIJIRI MEDICALE/PALEATIVE LA DOMICILIU se pot descarca de aici: click.
 

2014.06.02
In atentia tuturor medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu CASMB

      Noul formular de PRESCRIPTIE MEDICALA - RECOMANDARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE destinate recuperarii unor deficiene organice sau functionale il puteti descarca de aici: click.
 

2014.05.30
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale

      Toate informatiile despre CONTRACTARE 2014 le veti gasi aici: click
 

2014.05.30
In atentia furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna iunie 2014

      Lista furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna iunie o puteti vizualiza/descarca aici: click.
 

2014.05.09
In atentia solicitantilor de Card European

      Intrucat in data de 22.04.2014 a incetat contractul pentru producerea si distribuirea cardului european de asigurari sociale de sanatate (CEASS) derulat la nivelul CNAS, iar noua procedura de achizitie a serviciilor de producere si distribuire este in derulare, pana la finalizarea acesteia se vor elibera certificatele de inlocuire provizorie a CEASS.
 

2014.04.24
In atentia medicilor dermatologi - Precizari CNAS privind prescrierea tratamentului pentru pacientii diagnosticati cu psoriazis cronic sever

     Incepand cu luna mai 2014, medicii curanti dermatologi vor consemna in dosarele pacientilor diagnosticati cu psoriazis cronic sever care vor fi supuse analizei Comisiei de experti CNAS pentru aprobarea terapiei specifice in psoriazisul cronic sever, atat denumirea Comuna Internationala (DCI) a medicamentului recomandat, cat si denumirea comerciala a acestuia. Orice schimbare a unui medicament din cadrul unui DCI cu alt medicament din cadrul aceluiasi DCI se va face motivat, medicul curant specificand concret in dosar cauzele care au determinat modificarea tratamentului.
 

2014.04.15
In atentia medicilor prescriptori

      Referitor la informarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) cu privire la inregistrarea reactiilor adverse raportate de profesionistii din domeniul sanatatii, aducem la cunostinta medicilor prescriptori in contract cu CASMB obligativitatea respectarii procedurii de raportare prin sistemul national de farmacovigilenta (www.anm.ro, sectiunea “raportarea reactie adversa”), a reactiilor adverse suspectate ca urmare a utilizarii unui medicament sau unei asociatii de medicamente.

      Raportarile reactiilor adverse prin sistemul national de farmacovigilenta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente pentru asigurarea trasabilitatii:
 • Un raportor identificabil
 • Un singur pacient identificabil
 • Unul sau mai multe medicamente suspectate
 • Una sau mai multe reactii adverse suspectate, cu o reactie de cauzalitate intre acestea
      In lipsa unuia dintre cele patru elemente, cazul se considera incomplet si nu este calificat ca un raport de reactii adverse. Cei care au raportat reactii adverse prin sistemul national de farmacovigilenta primesc de la ANMDM in cel mai scurt timp posibil o scrisoare de confirmare prin care sunt informati ca s-a inregistrat fisa pentru raportarea reactiei adverse la medicamentul suspectat si prin care li se comunica numarul de inregistrare primit de fisa transmisa.
 

2014.04.11
In atentia medicilor prescriptori

      In MO 255/08.04.2014 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea ordinului MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCI prevazute in Lista cuprinzand DCI corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate aprobata prin HG 720/2008.
      In acest sens, prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala in sistemul de asigurari sociale de sanatate se va face cu respectarea prevederilor protocoalelor terapeutice care fac parte integranta din Ordinul anterior mentionat si sunt publicate in MO nr 255 bis/08.04.2014. Protocoalele pot fi consultate aici: click.
 

2014.04.04
In atentia medicilor prescriptori

      Referitor la prevederile Ordinului MS/CNAS 1509/733/2013 privind modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS 674/252/2012 privind noul formular de prescriptie electronica precum si precizarile Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale, va informam ca:

      Avand in vedere ca farmacovigilenta este stiinta care cuprinde activitatile care se refera la detectarea, evaluarea, intelegerea si prevenirea efectelor adverse sau a oricarei alte probleme determinate de medicament, este necesar ca medicii sa identifice si alte cazuri justificate medical, in afara celor in legatura cu “fisa de farmacovigilenta”, in care prescrierea medicamentului sa se faca pe denumire comerciala, cu precizarea pe prescriptie a DCI corespunzatoare.
 

2014.03.27
In atentia medicilor prescriptori si farmaciilor

      Lista produselor biologice (DCI) cuprinse in HG 720/2008 poate fi consultata aici: click.

2014.03.18
In atentia medicilor de familie

      Informatii privind Dosarul Electronic de Sanatate pot fi vizualizate/descarcate aici: click
 

2014.03.03
In atentia medicilor prescriptori si farmaciilor

      Precizarile privind decontarea retetelor electronice prescrise si eliberate incepand cu data de 01.02.2014 pot fi consultate aici: click.
 

2014.02.28
In atentia

 • Membrilor misiunilor diplomatice acreditate in Romania
 • Cetatenilor straini si apatrizilor care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere
 • Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

     Urmare abrogarii articolului 214 din Legea 95/2006 (OUG 2/2014, MO 104/11.02.2014), CASMB nu mai incaseaza asigurarea facultativa pentru aceste categorii de persoane.
 

2014.02.26
In atentia unitatilor sanitare cu paturi, centrelor de dializa, farmaciilor

      Precizari privind aplicarea prevederilor Ordinului MS nr. 1553/2013, respectiv, OUG 77/2011, pot fi consultate aici: click.
 

2014.02.26
In atentia medicilor care elibereaza recomandari de ingirjiri medicale la domiciliu/ingrijiri paleative la domiciliu

      Instructiuni privind modul de completare a recomandarilor medicale pot fi vizualizate/descarcate aici: click.
 

2014.02.06
In atentia medicilor care elibereaza certificate de concediu medical

      Va rugam sa va prezentati la sediul CASMB din Str. Gheorghe Titeica nr. 142 etaj 2 Serviciul Medical in vederea semnarii actelor aditionale de prelungire a conventiilor pentru anul 2014. In cazul furnizorilor la care figureaza mai multi medici care elibereaza concedii medicale, este obligatorie completarea unui tabel nominal (al carui model il puteti descarca aici click ), in care sa se specifice pentru fiecare medic daca mai elibereaza concedii medicale la alti furnizori si sa-i nominalizeze.
 

2014.02.05
In atentia tuturor medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu CASMB

      In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1509/733/2013 privind completarea si modificarea Ordinului nr. 674/252/2012 privind noul formular de reteta electonica, intrat in vigoare cu data de 1 FEBRUARIE 2014 (publicat in Monitorul Oficial nr. 43/20.01.2014) aveti obligatia sa completati toate campurile prevazute de reteta, in caz contrar reteta se invalideaza.

Campurile introduse ca urmare a ordinului mentionat sunt: stat membru, numar telefon/fax , e-mail al medicului prescriptor, justificare medicala prescriere denumire comerciala.

Precizari: in cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comerciala se vor avea in vedere efectele secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceluiasi DCI si pentru care medicul prescriptor a intocmit fisa de farmacovigilenta, pe care a inaintat-o Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.
 

2013.10.22
In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASMB

      Numarul de cont pentru plata taxei furnizorilor evaluati de CASMB este RO66TREZ70026360550XXXXX, beneficiar CASMB, CUI 11629740
 

2013.09.26
In atentia medicilor de familie, aflati in relatie contractuala cu CASMB, care incheie conventie de inlocuire

      In conformitate cu prevederile art.4 alin.(4) Anexa nr.2 din Ord. MS-CNAS nr.423-191/2013, in desfasurarea activitatii, medicul inlocuitor utilizeaza parafa proprie, semnatura electronica proprie, pentru prescrierea electronica de medicamente, registrul de consultatii al cabinetului in care medicul inlocuitor isi desfasoara activitatea, formularele cu regim special ale medicului inlocuit, inclusiv prescriptiile medicale electronice ale medicului inlocuit, numarul de contract si stampila cabinetului medical al medicului inlocuit.
 

2013.09.11
In atentia medicilor prescriptori din unitatile sanitare cu paturi

      Potrivit HG nr. 117/2003:
 • Art 67(1): Unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care concluziile examenului medical impun acest lucru.
 • Art. 76(1): nerespectarea oricareia dintre obligatiile unitatilor sanitare cu paturi prevazute in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate atrage aplicarea unor sanctiuni pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii, dupa cum urmeaza:
  • la prima constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferenta lunii respective;
  • la a doua constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunara;
  • la a treia constatare si la urmatoarele constatari dupa aceasta, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunara;
 

2013.08.28
In atentia medicilor prescriptori

      Va informam ca in MO 525/21.08.2013 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 961/536/2013 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordin MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCI prevazute in Lista aprobata prin HG 720/2008. In acest context, prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala se va realiza cu respectarea prevederilor protocoalelor terapeutice, care pot fi consultate aici: click.
 

2013.08.01
In atentia asiguratilor CASMB

      Incepand cu data de 19 august 2013, programul de lucru cu publicul al CASMB se va desfasura dupa cum urmeaza:
 • In zilele de LUNI, MARTI, MIERCURI: 8:30 - 14:30
 • In zilele de JOI: 12:00 - 18:00
 • In zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul.
 

2013.07.23
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijire la domiciliu

      Incepand cu data de 17.07.2013 facturile privind activitatea realizata de furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu se vor depune la sediul din str. Matei Dumitru nr.1-3, etaj 2, cam 2.2, iar eventualele probleme legate de raportarea activitatii realizate se vor transmite pe adresele de e-mail sau
 

2013.07.15
In atentia furnizorilor de servicii medicale spitalicesti

      Avand in vedere:
 • adresa Comisiei Nationale de Evaluare in Sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate nr. CNESAS 1/04.11.2010, in care se precizeaza: "in cazul in care spitalul isi modifica structura organizatorica dupa data evaluarii, asa cum prevede art. 14 si art. 15 din Hotararea SCNES nr. 1/09.11.2010, se va depune o noua cerere de evaluare a spitalului si se va face dovada achitarii taxei de evaluare corespunzatoare, in conformitate cu prevederile art. art. 6, litera a^1, prima teza de la Anexa nr. 36 din ordinul Ordinul MS-CNAS nr. 1165/691/2010";
 • prevederile Ordinului MS-CNAS nr. 1165/691/2010 anexa 36 art. 6, litera a^1) "spitalul care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 3500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au in structura peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural, sau 2500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au in structura pana la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobata de Ministerul Sanatatii, avandu-se in vedere in acest sens sectiile spitalului, laboratorul de analize medicale, sectia de radiologie si imagistica medicala, far,macia cu circuit inchis, ambulatoriul integrat al spitalului. Plata taxei de evaluare se va face catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cod fiscal 11697800, in contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. In cazul in care structuri din cadrul spitalului sau al ambulatoriului integrat al spitalului depun si cerere pentru evaluare, separat de cererea de evaluare a spitalului, se va achita taxa de evaluare stabilita pentru respectiva categorie de furnizori"
 • Declaratia prin care reprezentantul legal al spitalului s-a angajat in scris sa comunice Comisiei de Evaluare orice modificare din structura spitalului si de a mentine in termen de valabilitate documentele depuse in vederea evaluarii, conform art. 5 si art. 14 din Hotararea nr. 1/2006 a Subcomisiei Nationale de Evaluare a Spitalelor.
     Va rugam sa depuneti la sediul CAS-MB din Str. Matei Dumitru nr. 1-3, o noua cerere de evaluare a spitalului, in cazul modificarii structurii organizatorice sau Autorizatia Sanitara de Functionare in cazul reavizarii/schimbarii acesteia.
     Cererea tip de evaluare, precum si toate documentele necesare evaluarii, pot fi gasite pe site-ul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, la rubrica Furnizori de servicii - Evaluare 2013.
     De asemenea, va rugam sa urmariti site-ul CASMB unde se afiseaza periodic listele furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira.
 

2013.06.19
Precizari privind prescrierea si eliberarea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu

      Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se face in baza scrisorii medicale eliberata de medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, insotita dupa caz de:
 • aprobarea sefului centrului acreditat in situatia in care valoarea presciptiei medicale este mai mare de 3000 lei/luna (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • aprobarea Agentie Nationale de Transplant pentru DCI-urile VORICONAZOLUM si VALGANCICLOVIRUM (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare)
 1. In scrisoarea medicala se consemneaza obligatoriu denumirea comuna internationala a medicamentului, denumirea comerciala a acestuia, doza de administrare recomandata, forma farmaceutica si perioada de prescriere. Scrisoarea medicala are valabilitate pe o perioada maxima de 6 luni calendaristice.
 2. Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se va face pe denumirea comerciala mentionata in scrisoarea medicala cu obligativitatea precizarii pe prescriptie si a denumirii comune internationale corespunzatoare.
 3. In situatia in care, valoarea prescriptie medicale este mai mare de 3000 lei/luna si/sau schema terapeutica recomandata contine unul din DCI-urile VORICONAZOLUM/ VALGANCICLOVIRUM, pentru eliberarea prescriptie medicale prin farmacia cu circuit deschis, prescriptia medicala va fi insotita dupa caz de aprobarea sefului centrului acreditat/aprobarea Agentie Nationale de Transplant.
 4. In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiativa medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.
      Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se face in baza urmatoarelor documente:
 1. prescriptia medicala
 2. aprobarea sefului centrului acreditat in situatia in care valoarea presciptiei medicale este mai mare de 3000 lei/luna (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare)
 3. aprobarea Agentie Nationale de Transplant pentru DCI-urile VORICONAZOLUM si VALGANCICLOVIRUM (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare)
 1. Eliberarea medicamentelor se va face pe denumirea comerciala mentionata in prescriptia medicala.
 2. Pentru bolnavii in status postransplant aflati in tratament cu medicamente imunosupresoare, substitutia cu medicamente avand acelasi DCI (fie ele generice fie de referinta) se realizeaza numai la recomandarea medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant.
 3. In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu medicamnete generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiative medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.
 4. In cazul initierii sau mentinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii in status postransplant, pretul cu amanuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutica, devine pret de decontare.
 

2013.05.24
In atentia medicilor prescriptori si a farmacistilor aflati in relatie contractuala cu CASMB

      Urmare publicarii in Monitorul Oficial a: ORDINULUI nr. 190 din 29.03.2013 - pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014 (se poate descarca aici: click), precum si a ORDINULUI nr. 211 din 17.04.2013 - privind modificarea si completarea Anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190 / 2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014 (se poate descarca aici: click), va reamintim ca aveti obligatia de a respecta noile prevederi legislative.
 

2013.05.09
In atentia fostilor asigurati ai Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (CASMTCT)

      Asiguratii CASMTCT, persoane fizice nesalariate, care doresc sa devina asigurati ai CASMB, vor depune cererile prin care isi exprima aceasta optiune la fostul sediu al CASMTCT din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, insotite de documentele care stau la baza eliberarii adeverintei de asigurat. Lista acestor documente poate fi consultata aici: click.
      Asiguratii salariati si co-asiguratii acestora vor comunica optiunea de a deveni asigurati ai CASMB direct angajatorilor cu care au contract de munca, urmand ca acestia din urma sa incheie contract de asigurat cu CASMB, cererile urmand a fi depuse la fostul sediu al CASMTCT din B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti
 

2013.04.24
In atentia asiguratilor care au primit concedii medicale pentru perioade de spitalizare in alt stat membru UE

      Documentele necesare in vederea eliberarii certificatului de concediu medical, corespunzator perioadei de spitalizare in alt stat membru UE, se vor depune la sediul C.A.S.M.B., str. Segent Matei Dumitru nr. 1 - 3, Et. 4, Serviciul medical, si sunt urmatoarele: Cerere tip ( se ridica de la Serviciul Medical / se descarca de pe site ); Adeverinta de la angajator in care se specifica numarul de zile de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni; Copie xerox ( cu specificarea: Conform cu originalul ) dupa documentul medical original ( documentul trebuie sa contina diagnosticul medical, perioada de incapacitate temporara de munca, perioada de concediu medical acordata la externarea din spital, dupa caz); Traducerea, in original, a documentului medical ( traducerea realizata de catre un traducator autorizat si nu trebuie sa fie legalizata ); Copie xerox dupa actul de identitate B.I. / C.I. / Pasaport.
      Cererea tip pentru eliberarea Certificatului de concediu medical urmare a incapacitatii de munca aparuta in alt stat UE se poate descarca aici: click.
 

2013.04.11
In atentia asiguratilor CASMB

Incepand cu data de 03.04.2013, au fost suspendate urmatoarele contracte ale medicilor de familie:
 • CMI MATEI RODICA (contract A633)
 • CMI GHEORGHIU MIHAELA (contract A535)
 • CMI IVASCU MIHAELA (contract A644)
 • CMI MUNTEANU MARIA (contract A496)
 • CMI TOCA MONICA NATALIA (contract A583)
 • CMI IOSUP MARANA ANDA (contract A549)
Mentionam ca pacientii inscrisi in lista de capitatie a acestor medici pot opta pentru inscrierea in listele de capitatie ale altor medici de familie aflati in relatie contractuala cu CASMB.
Lista medicilor de familie in contract cu CASMB poate fi consultata aici: click.
 

2013.03.20
In atentia contribuabililor persoane fizice care nu au calitatea de salariat

      Pentru informatii privind instiintarile emise de CASMB, va rugam sa solicitati eventuale informatii si sa formulati intrebari pe adresa de e-mail .
      Formularul de declaratie care trebuie depusa urmare a instiintarilor poate fi descarcat de aici.
 

2013.03.04
In atentia angajatorilor persoane juridice care au depus documentatii incomplete pentru recuperarea de sume pentru concedii medicale

      Lista angajatorilor poate fi consultata aici.
 

2013.02.12
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in contract cu CASMB

      Avand in vedere sesizarile cetatenilor statelor membre UE/SEE/Elvetia - titulari ai Cardului European de asigurari sociale de sanatate, va reamintim ca, in conformitate cu art. 15 al HG nr.1389/2010, aveti obligatia de a asigura acordarea de asistenta medicala titularilor Cardului European emis de statele mentionate, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv, beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883/2004, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. De asemenea, aveti obligatia de a acorda asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
      Informatiile privind modelul unic si specificatiile tehnice ale Cardului European sunt disponibile pe pagina web http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm.
 

2013.01.24
In atentia persoanelor care solicita calculul obligatiilor de plata la fondul de sanatate la 30.06.2012

      Incepand cu data de 28.01.2013 , se suspenda activitatea de lucru direct cu publicul la urmatoarele Birouri ale CASMB: Biroul Evidenta Contributii, Compartimentul Evidenta Asigurati, cu urmatoarele exceptii:
 • incasarea contributiilor facultative datorate de cetatenii straini aflati temporar in tara si
 • incasarea contributiilor pentru concedii si indemnizatii.
      Orice alte cereri de calcul al contributiilor de sanatate vor fi depuse la registratura, insotite de documentele speifice fiecarei categorii de asigurati, urmand ca raspunsul sa fie transmis la adresa indicata pe cerere in termenele prevazute de legea nr. 233/2002.
 

2013.01.15
In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASMB

      Avand in vedere numarul mare de asigurati care se adreseaza Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti pentru obtinerea adeverintei de asigurat in vederea asigurarii accesului la serviciile medicale, va reamintim ca, in conformitate cu Ordinul CNAS nr. 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:
      Verificarea calitatii de asigurat se poate face prin accesarea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.
      Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul "CNP" din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online.
      in cazul in care persoana care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogarii aplicatiei mentionate apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat cu adeverinta de asigurat. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.
      De asemenea, reiteram faptul ca persoanele care au calitatea de salariat fac dovada cu adeverinta eliberata de angajator conform modelului prevazut in Ordinul 903/2007, fara a necesita viza CASMB sau adeverinta de asigurat eliberata de CASMB.
      Reamintim, cu aceasta ocazie, ca evidentele CASMB sunt constituite in baza CNP-ului si ca singurele neconcordante care pot afecta raportarile sunt cele nume - CNP (nu adresa, sector, diacritice, etc.).
      Avand in vedere prevederile art. 15, lit k) din Contractul cadru pentru anii 2011 - 2012, aveti obligatia de a respecta intocmai prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
 

2013.01.11
In atentia medicilor prescriptori

      Conf. Ord. MS/CNAS nr.622/214/14.06.2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare ale Contractului Cadru 2011-2012, la Anexa 30 se specifica:
     "Dupa data de 31.12.2012 se utilizeaza numai prescriptia electronica on-line si, in cazuri justificate, prescriptia electronica off-line. Prescriptia medicala cu regim special utilizata pentru preparatele stupefiante si psihotrope isi pastreaza regimul de prescriptie medicala offline si dupa data de 31.12.2012 ".
     In concluzie, prescriptorii medicatiei din Tab II si Tab III vor utiliza si achizitiona retetele de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti in aceleasi conditii ca si pana in prezent.
 

2013.01.03
In atentia medicilor prescriptori

      Precizari privind prescriptiile electronice pentru medicatia aferenta Programelor Nationale de Sanatate.
 

2012.09.14
In atentia asiguratilor CASMB

      CASMB aduce la cunostinta asiguratilor sai ca pot solicita verificarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale de care au beneficiat intr-o anumita perioada de timp.
      Informatiile vor fi puse la dispozitia celor interesati in baza unei cereri personale, datata si semnata, cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor cu caracter personal.
 

2012.07.12
In atentia furnizorilor de servicii medicale

      Va reamintim ca pentru achizitionarea formularelor tipizate cu regim special trebuie prezentate in mod OBLIGATORIU urmatoarele:
 1. Contract furnizare servicii medicale sau, dupa caz, Conventie Concedii Medicale - valabile, incheiate cu CAS-MB (original sau copie);
 2. Pentru persoana care achizitioneaza:
  • Delegatie/Imputernicire semnata si stampilata de catre titularul de contract/conventie - in cazul in care solicitantul este diferit de titularul de contract/conventie;
 3. Buletin sau C.I. - original - solicitant (titular de contract sau delegat) pentru conformitate.
 

2012.07.05
In atentia asiguratilor, furnizorilor si tuturor partenerilor CASMB

      Pentru a preveni eventualele situatii de uzurpare a calitatii oficiale in cazul unor controale efectuate de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, va informam urmatoarele:
      Compartimentul Control al CASMB deruleaza actiunile specifice de control exclusiv in baza legitimatiei si a ordinului de serviciu semnate de presedintele - director general al CASMB, documente pe care angajatii acestui compartiment au obligatia de a le prezenta persoanelor fizice/juridice ce urmeaza a fi verificate. Cazurile de nerespectare a conditiilor mentionate anterior pot fi semnalate CASMB la adresa de e-mail .
 

2012.07.05
In atentia furnizorilor din asistenta medicala primara, ambulatoriul de specialitate (specialitati clinice, stomatologice, recuperare medicala), asistenta medicala spitaliceasca

      Urmare publicarii in Monitorul Oficial nr. 441 / 03.07.2012 a:
 • Ordinului MS/CNAS nr. 673/250/2012 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare;
 • Ordinului MS/CNAS nr. 681/249/2012 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice;
va reamintim ca aveti obligatia de a respecta noile prevederi, prin completarea corecta a formularelor mentionate.
 

2012.07.01
In atentia medicilor prescriptori si farmacistilor aflati in relatie contractuala cu CASMB

      In vederea implementarii sistemului de prescriptie electronica in bune conditii, CASMB va asigura zilnic suport de tip helpdesk prin e-mail si telefon, dupa cum urmeaza:
 • Pentru Farmacii si Prescriptori:
  • Tel: 0213164427;
  • e-mail:  ;
  • e-mail:  ;
 • Pentru IT:
  • Tel: 0213158134;
  • e-mail:  ;
 • Informatii uzuale privind prescriptia electronica:
  • Telverde: 0800.800.951.
 

2012.06.27
In atentia asiguratilor CASMB care solicita ingrijiri medicale la domiciliu

      Incepand cu data de 02.07.2012 se elibereaza decizii medicale pentru furnizarea de servicii medicale la domiciliu pentru cererile depuse a caror recomandare medicala este valabila in conformitate cu art.7 pct.1 alin 2 din anexa 25 din Ordinul comun MS/CNAS 1723/950/2011, pana la limita bugetului aprobat cu aceasta destinatie.
 

2012.06.25
In atentia contribuabililor persoane fizice

      Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
      Informatii privind modalitatile de declarare si plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor mentionate anterior se pot obtine :
 • de la birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice, de pe raza administrativ teritoriala,
 • telefonic, la numarul 031.40.39.160
 • accesand pagina de Internet www.anaf.ro
      In acest sens, va instiintam ca incepand cu 04 iulie 2012 (zilele de 2 si 3 iulie fiind declarate nelucratoare in raport cu contribuabilii persoane fizice) va veti adresa Administratiei Financiare din raza de domiciliu in vederea determinarii si achitarii contributiei de asigurari de sanatate.

      Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:
 • Persoane care desfasoara activitati independente sau profesii liberale
 • Persoane care realizeaza venituri din agricultura sau silvicultura
 • Persoane care realizeaza venituri din:
  • Cedarea folosintei bunurilor
  • Dividende
  • Dobanzi
  • Drepturi de proprietate intelectuala
  • Venituri din strainatate
 • Alte categorii de venituri care se supun impozitului pe venit
 • Persoane care nu realizeaza venituri impozabile
 • Strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania
Exceptii:
      Contributiile facultative pentru asigurari de sanatate, achitate de strainii care solicita dreptul de sedere in Romania sau de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si contributiile de asigurare pentru concedii si indemnizatii care se achita de catre persoanele fizice care se incadreaza la art.1, alin. 2 din OUG 158/2005, se vor achita in continuare la CAS –M.B..
      Totodata, va comunicam urmatoarele:
      Virarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul 26.21.05.03.02 - "Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri" deschis la trezoreriile operative ale statului(de sector).
      Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului in functie de domiciliul fiscal (trezoreria de sector de care apartin).
      Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal.
      Conturile IBAN pe trezorerii in care se vor vira contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri sunt urmatoarele:

      RO61TREZ7012621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 1
      RO36TREZ7022621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 2
      RO11TREZ7032621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 3
      RO83TREZ7042621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 4
      RO58TREZ7052621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 5
      RO33TREZ7062621050302XXX - Trezoreria Operativa a sectorului 6
 

2012.06.11
IN ATENTIA ANGAJATORILOR - Precizari privind depunerea certificatelor de concedii medicale la CASMB

      Avand in vedere faptul ca un numar considerabil de angajatori continua sa transmita institutiei noastre exemplarul roz al certificatelor de concediu medical, CASMB reaminteste agentilor economici ca acestea se depun numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor(salariatilor), care depasesc suma contributiilor datorate bugetului FNUASS. Cererile de recuperare se depun la sediul CASMB in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii sunt indreptatiti sa le solicite, iar documentele anexate cererilor sunt urmatoarele:
 • Cerere (in 2 exemplare);
 • Copie dupa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112 anexele A1 si A1.1), pentru luna pentru care se solicita restituirea + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii;
 • Concediile medicale (exemplarul 2 - roz) aferente pt luna pentru care se solicita restituirea;
 • Fisa sintetica pentru concedii si indemnizatii din ianuarie 2006 pana in prezent de la Administratia Financiara (Cont 439).
Lista angajatorilor care au depus documente incomplete poate fi consultata aici.

 

2012.01.12
In atentia farmaciilor si medicilor prescriptori aflati in contract cu CASMB

      Conform Ordin MS/CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin HG 1389/2010, anexa 30, art. 16, pentru tratamentele gratuite destinate grupelor de boli cronice care se aproba de catre comisiile terapeutice, o copie a referatului aprobat/deciziei de aprobare emisa de catre comisiile judetene sau comisiile de la nivelul CNAS se va atasa la prescriptia medicala care insoteste factura si borderoul centralizator depuse la casa de asigurari de sanatate.
      In consecinta, la prezentarea pacientului in farmacie, cu reteta eliberata de medicul prescriptor, pentru comisiile mentionate anterior, devine necesara prezentarea unei copii a referatului/deciziei de aprobare emisa de catre CASMB sau CNAS, care va fi atasata la reteta.
 

2011.10.27
In atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice

      Avand in vedere prevederile Ord. MS/CNAS nr. 868 / 542 / 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate  si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, anexa 2 - INSTRUCTIUNI, lit. B, pct. 2 ("In situatia in care in interiorul carnetului cu bilete de trimitere exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie cuvantul "ANULAT" pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet.")
      Va reamintim obligativitatea verificarii si completarii TUTUROR campurilor mentionate pe biletul de trimitere, atat de catre medicul trimitator, cat si de furnizorul de servicii medicale paraclinicecare efectueaza servicii in baza biletelor de trimitere, in conformitate cu evidentele primare si datele raportate la CASMB.
      Nerespectarea celor de mai sus va duce la invalidarea biletelor de trimitere neconforme, respectiv retinerea contravalorii sumelor decontate.
 

2011.10.27
In atentia medicilor care elibereaza bilete de trimitere / de internare, respectiv bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice

      Avand in vedere prevederile:
 • Ord. MS/CNAS nr. 867 / 541 / 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ bilet de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ bilet de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, anexa 2 - INSTRUCTIUNI, lit. B, pct. 2 *
 • Ord. MS/CNAS nr. 868 / 542 / 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate  si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, anexa 2 - INSTRUCTIUNI, lit. B, pct. 2 *

 • * "In situatia in care in interiorul carnetului cu bilete de trimitere exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie cuvantul "ANULAT" pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet."
     Va reamintim obligativitatea verificarii si completarii TUTUROR campurilor mentionate pe biletul de trimitere, atat de catre medicul trimitator, cat si de furnizorul de servicii medicale clinice/ paraclinice care efectueaza servicii in baza biletelor de trimitere, in conformitate cu evidentele primare si datele raportate la CASMB. Nerespectarea celor de mai sus va duce la invalidarea biletelor de trimitere neconforme, respectiv retinerea contravalorii sumelor decontate.
 

2011.09.16
In atentia medicilor specialisti - specialitatea diabet zaharat

      Precizari cu privire la modalitatea depunerii dosarelor la Comisia de diabet puteti vizualiza/descarca aici.
 

2011.08.16
In atentia furnizorilor de servicii medicale care pot recomanda investigatii paraclinice de inalta performanta-CT, RMN, SCINTIGRAFIE, ANGIOGRAFIE

      Conform Ordinului comun MS/CNAS 864/538/2011 , anexa 7, nota 6 “ la biletul de trimitere se ataseaza , acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigatii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului".
     Avand in vedere cele de mai sus, medicii trimitatori pentru CT, RMN, SCINTIGRAFIE, ANGIOGRAFIE au obligatia detinerii, la fisa pacientului, a documentelor privind rezultatele celorlalte posibilitati de explorare.
 

2011.06.21
In atentia medicilor care au incheiat conventii pentru eliberarea concediilor medicale

      Precizari privind durata de acordare a concediilor medicale pot fi vizualizate/descarcate aici.
 

2011.06.09 - Anunt
Precizari privind plata contributiei de sanatate pentru venituri din conventii civile

      Plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate pentru veniturile din conventii civile cade in sarcina persoanei fizice si nu a platitorului de venit. Intrucat acest venit este tratat incepand cu 1 ianuarie 2011 drept venit din activitati independente, potrivit art. 52 si 52^1 din Codul fiscal, indiferent de tratamentul fiscal aplicat, aceasta noua abordare va produce efecte in ceea ce priveste obligatia ce revine persoanei fizice privind contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate potrivit art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea 95/2006.Astfel, nu va mai putea fi aplicabila exceptia prevazuta de art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea 95/2006 referitoare la nedatorarea contributiei in cazul cumulului unui venit din salarii cu un venit din alte surse supuse impozitului pe venit.
 

2011.02.22 - Anunt
In atentia medicilor prescriptori

      Avand in vedere:
 • schimbarea modalitatii de aprobare pentru medicamentele care necesita aprobarea Comisiilor teritoriale de specialitate prin utilizarea noilor decizii de aprobare;
 • prevederile HG nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010 - obligatiile furnizorilor de servicii medicale: "... sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum si medicul de medicina a muncii sunt obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, al carui model este stabilit prin norme. ... in situatia in care medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul";
 • prevederile H.G 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzind denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
      Medicul specialist care intocmeste Referatul de justificare este responsabil de initierea tratamentul prin prescrierea primei retete, urmand ca ulterior sa transmita scrisoare medicala catre medicul de familie, care va prescrie in continuare retetele pentru perioada aprobata de Comisie conform Deciziei de aprobare.
 

2010.03.05 - ANUNT
In atentia furnizorilor de servicii medicale


     Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti anunta furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala de specialitate ambulatorie pentru specialitatile clinice, paraclinice, medicina dentara si recuperare-reabilitare, ca incepand cu luna Martie 2010 sunt obligati sa respecte prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
     Medicii care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale prevazute mai sus au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari telefonice (sau prin alte mijloace) efectuate cu cel putin 24h lucratoare inainte de data dorita.
     Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, cabinetele medicale au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile.
     Toate programarilor efectuate, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemneaza, obligatoriu, in evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical.
     Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin:
     - situatiile de urgenta medico-chirurgicale
     - serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune acuta.

 
2009.01.14 - ANUNT
Cotele de contributie la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate


         Conform OUG nr. 226/2008, publicata in MO nr. 899/31.12.2008, cotele de contributie de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2009 sunt urmatoarele:
 • Angajatori - 5,2% la fondul de salarii;
 • Salariati - 5,5% la veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
 • Persoanele care se asigura facultativ - 10,7% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara;
 • Persoanele care realizeaza venituri impozabile din: activitati independente, agricultura si silvicultura, cedarea folosintei bunurilor, dividende si dobanzi, drepturi de proprietate intelectuala, alte venituri care se supun impozitului pe venit - 5,5% la venitul impozabil.
 
Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile
 
Formulare
Pentru asigurati
Formulare europene
Card european
Adeverinta de asigurat
Dispozitive medicale
Ingrijiri la domiciliu
Concedii medicale
Contractul de asigurat

Pentru persoane nesalariate
Declaratii FNUASS
Cerere pentru restituirea contributiei la fondul de concedii si indemnizatii

Pentru angajatori
Cerere de recuperare a sumelor

Pentru furnizori
Protocoale terapeutice
Formulare de raportare
Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesita aprobare)
Machete de raportare PNS
Furnizori de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paleative

Informatii publice
Cereri
 
Furnizori de servicii medicale

Contractare 2014
Evaluare
Centre de permanenta
Furnizori - formulare de raportare
Furnizori - documente justificative
Registrul solicitarilor de preluare a cabinetelor
Valori de contract Spitale in contract pe Programe Nationale de Sanatate - 2014
Valori de contract - Spitale - 2014
Valori de contract - Ambulanta
Valori de contract - Medici dentisti - 2014
Valori de contract - Laboratoare de analize
Medici specialisti
Medici dentisti
Farmacii
Valori de contract - Furnizori de servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie - 2014
Furnizori de ingrijiri la domiciliu
Furnizori de dispozitive medicale
Furnizori medicina de familie
Furnizori servicii paraclinice
Lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza Programul National de Sanatate Screening cancer col uterin
Avertizari asupra prescrierii unor medicamente

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
35.172.233.2