Procedura de obtinere a contului de acces pentru utilizarea serviciului de raportare online a unor informatii specifice privind situatia si valorile de contract consumate in conformitate cu prevederile legale in vigoare      Procedura de obtinere a contului de acces, pentru furnizoruii de servicii medico-farmaceutice, aflat in relatie contractuala cu CASMB, in vederea transmiterii valorilor de contract consumate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, consta in parcurgerea urmatorilor pasi:
  1. Furnizorii de servicii farmaceutice vor intocmi o Declaratie - Angajament pentru fiecare punct de lucru in parte , in vederea alocarii de CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online a consumului zilnic
    Furnizorii de servicii paraclinice vor intocmi o Declaratie - Angajament pentru fiecare contract si serviciu paraclinic (laborator/imagistica) , in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online a valoarii fondului zilnic consumat;
    Furnizorii de servicii de recuperare in ambulatoriu vor intocmi cate o Declaratia - Angajament pentru fiecare contract aflat in derulare cu CASMB, in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online pentru transmiterea de informatii cu privire la existenta fondului disponibil din valorea de contract
    Furnizorii de servicii de medicina dentara vor intocmi cate o Declaratia - Angajament pentru fiecare contract aflat in derulare cu CASMB, in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online pentru transmiterea de informatii cu privire la existenta fondului disponibil din valorea de contract;
  2. Imprimarea, semnarea si stampilarea documentului care vi se trimite automat pe e-mail;
  3. Depunerea documentului semnat la registratura CASMB din Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 7, sector 1, Bucuresti (Depunerea la registratura a documentului tiparit este obligatorie);
  4. Dupa primirea pe adresa de e-mail a user-ului si a parolei, utilizarea serviciului de raportare on-line il efectuati la adresa http://www.cnas.ro/casmb/pharmacy/home, pentru fiecare punct de lucru in cazul farmaciilor, pentru contract si specialitate in cazul furnizorii de servicii paraclinice, pentru fiecare contract in cazul furnizorilor de servicii de recuperare si furnizorilor de servicii de medicina dentara.


     Pentru a completa datele pentru intocmirea Declaratiei - Angajament, apasati urmatorul buton: