CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

5 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Formulare
Pentru asigurati
Formulare europene
Card european
Adeverinta de asigurat
Dispozitive medicale
Ingrijiri la domiciliu
Concedii medicale
Contractul de asigurat

Pentru persoane nesalariate
Declaratii FNUASS
Cerere pentru restituirea contributiei la fondul de concedii si indemnizatii

Pentru angajatori
Cerere de recuperare a sumelor

Pentru furnizori
Protocoale terapeutice
Formulare de raportare
Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesita aprobare)
Machete de raportare PNS
Furnizori de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paleative

Informatii publice
Cereri

Formulare -> Asigurati -> Card european

Denumirea formularului Explicatii
1 Cerere card european
(descarcat de 56538 de ori)
CERERE TIP PENTRU ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN
DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2011
admin
54.166.173.147