CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

54 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Formulare
Pentru asigurati
Formulare europene
Card european
Adeverinta de asigurat
Dispozitive medicale
Ingrijiri la domiciliu
Concedii medicale
Contractul de asigurat

Pentru persoane nesalariate
Declaratii FNUASS
Cerere pentru restituirea contributiei la fondul de concedii si indemnizatii

Pentru angajatori
Cerere de recuperare a sumelor

Pentru furnizori
Protocoale terapeutice
Formulare de raportare
Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesita aprobare)
Machete de raportare PNS
Furnizori de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paleative

Informatii publice
Cereri

Formulare -> Asigurati -> Formulare europene

Denumirea formularului Explicatii
1 Formularul E104
(descarcat de 10758 de ori)
ATESTAT PRIVIND TOTALIZAREA PERIOADELOR DE ASIGURARE, DE MUNCA SAU DE RESEDINTA

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:
- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Carte de munca - copie conform cu originalul
- Orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate
 
2 Formularul E106
(descarcat de 5607 ori)
ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE IN CAZUL PERSOANELOR CARE ISI AU RESEDINTA INTR-UN ALT STAT DECAT STATUL COMPETENT

(Lucratori salariati sau independenti si membrii familiei lor care au resedinta impreuna cu ei ; membrii ai familiei lucratorilor in situatie de somaj)FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:
- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
- Contract de munca - copie legalizata
- Contract de detasare - copie legalizata
- E 101 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale
- Dovada de resedinta
- Dovada ca urmeaza o forma de invatamant (in cazul studentului)
- Dovada ca persoana respectiva nu e asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta
- Formularul E102 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale (in cazul prelungirii)


 
3 Formularul E001
(descarcat de 3595 de ori)
Formular general pentru:

- Solicitare de informatii
- Comunicare de informatii
- Solicitare de formulare
 
4 Formularul E107
(descarcat de 2665 de ori)
CERERE DE ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA  
5 Formularul E108
(descarcat de 1447 de ori)
NOTIFICAREA SUSPENDARII SAU SUPRIMARII DREPTULUI LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE
(Persoane care au resedinta in alt stat decat statul competent)

 
6 Formularul E109
(descarcat de 2424 de ori)
ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR

- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
- Dovada de sedere
 
7 Formularul E112
(descarcat de 4318 ori)
ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE


(in cazul adultilor)

- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
- Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
- Raport medical (model tipizat - original)
- Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei

(in cazul minorilor)

- Cerere
- Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
- Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASMB
- Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
- Raport medical (model tipizat - original)
- Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
 
8 Formularul E112 - Raport medical
(descarcat de 6250 de ori)
 
9 Formularul E115
(descarcat de 1949 de ori)
CERERE DE PRESTATII IN BANI PENTRU INCAPACITATE DE MUNCA


- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Certificat pentru incapacitate de munca
 
10 Formularul E116
(descarcat de 1701 ori)
RAPORT MEDICAL PRIVIND INCAPACITATEA DE MUNCA (Boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala) 
11 Formularul E117
(descarcat de 1408 ori)
ACORDAREA DE PRESTATII IN BANI IN CAZ DE MATERNITATE SI DE INCAPACITATE DE MUNCA 
12 Formularul E118
(descarcat de 1311 ori)
NOTIFICAREA NERECUNOASTERII SAU A INCHEIERII INCAPACITATII DE MUNCA 
13 Formularul E120
(descarcat de 1593 de ori)
ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR


- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
- Copie cerere pensionare inregistrata
- Dovada de sedere
 
14 Formularul E121
(descarcat de 4410 ori)
ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIILOR ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Documente necesare pentru obtinere:

- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
- Decizie pensionare (copie)
- Ultimul talon de pensie (copie)
- Dovada resedinta - traducere legalizata
 
15 Formularul E125
(descarcat de 2539 de ori)
EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND CHELTUIELILE EFECTIVE  
16 Formularul E126
(descarcat de 2314 ori)
STABILIREA TARIFELOR IN VEDEREA RAMBURSARII PRESTATIILOR IN NATURA


- Cerere/Memoriu
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
- Facturi si Chitante
- Documente medicale 
17 Formularul E127
(descarcat de 1396 de ori)
EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND SUMELE FORFETARE LUNARE 
18 Formularul RTR/RY
(descarcat de 3158 de ori)
ACORDURI INTERNATIONALE (RTR/RY)

- Cerere
- Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
- Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
- Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
- Permis de munca (copie si original pentru conformitate)
- Permis de sedere (copie si original pentru conformitate)
- Contract de munca - copie legalizata
- Livret de familie
 


NOTA:

           - La solicitarea formularelor E106, E109, E112, E115, E121, E126, ` RTR, RY, conform art. 100 al Ordin CNAS nr. 592/2008, salariatii vor anexa la adeverinta de salariat documentele care atesta plata  contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (copie dupa cartea de munca, chitante de plata, documente care atesta faptul ca au facut parte din categorii de asigurati exceptate de la plata contributiei, respectiv, cu plata contributiei din alte surse).
           - Incepând cu 01.10.2010 se vor elibera documentele portabile S1, S2, si S3 emise in aplicarea Regulamentului CE nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala modificat prin Regulamentul CE nr. 988/2009 si Regulamentul CE nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004. Documentul portabil S1 va fi emis in locul formularelor E106, E109, E120 si E121, documentul portabil S2 va inlocui formularul E112, iar documentul portabil S3 se va elibera pentru tratament medical pentru fostul lucrator frontalier in fosta tara de lucru.

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2011
admin
54.80.206.166