CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

11 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Cardul european de asigurat

Ce este cardul european de asigurat?
Cine il poate detine?
Ce drepturi confera?
Cat costa?
Cat timp e valabil?
Care este procedura de obtinere?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?

Formulare

Discutii pe formul CASMB

Cardul european de asigurat

ultima modificare: 2011.01.07
    

Ce este cardul european de asigurat?


           Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 6 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.
sus

Cine il poate detine?


           Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au
calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei.
           In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.
sus

Ce drepturi confera?


           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii.
           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.
sus

Cat costa?


           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.
sus

Cat timp e valabil?


           Cardul este valabil 6 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.
sus

Care este procedura de obtinere?


           1. Completezi si semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat.
descarca modelul
           2. Atasezi copie BI/CI si adeverinta de asigurat sau adeverinta de salariat. Pentru salariati, la adeverinta de salariat se anexeaza documentele care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (copie dupa cartea de munca, chitante de plata, documente care atesta faptul ca au facut parte din categorii de asigurati exceptate de la plata contributiei, respectiv, cu plata contributiei din alte surse).
           3. Depui cererea + documentele la sediul CASMB din Strada Gheorghe Titeica, dupa programul de lucru cu publicul de aici www.casmb.ro.
           4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus.
           5. In cazul in care a fost obtinut un card CEASS, dovada calitatii de asigurat se face de la data obtinerii cardului precedent si pana in prezent.
          

NOTA

      In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:

    • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia daca este cazul) a/al persoanei imputernicite
      sau
    • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct
    • Declaratie pe propria raspundere (ANEXA ) a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2011
admin
54.90.195.67